• Meny
  • Välj språk

Sten Lillieström — 16/09/22

Läge för dig att bevaka blockchaindomäner?

Det räcker inte med traditionella domännamn tycker innovatörer inom blockchainteknik. Ett av de mest framträdande argumenten är att det nuvarande domännamnssystemet är allt för toppstyrt och begränsat. På domänindustrins flaggskeppskonferens NamesCon i Austin 2022 var också blockchaindomäner ett genomgående tema. Samtidigt står det mesta fortfarande skrivet i stjärnorna.

I dagsläget pumpas stora investeringar in i en lång rad olika lösningar som ska revolutionera internet. Det börjar också bli så pass stor strid på kniven att aktörerna ger sig på varandra. Ett exempel är aktören Unstoppable Domains, som nyligen stämt en annan aktör för att de saluför samma domänändelse; -”.wallet” – fast i sitt eget system. Unstoppable Domains anser att det skapar förvirring och i förlängningen, eftersom blockchainteknik till stora delar handlar om överföring av kryptovaluta, kan leda till att överföringar hamnar hos fel mottagare.

Det tycks alltså vara så att ett av de största argumenten för blockchainteknik inom domänindustrin – att ingen kan kontrollera vem som äger vad – inte gäller i styrelserummen hos de företag som säljer blockchaindomänerna.

Allt detta kan tyckas ganska skrattretande, men man ska samtidigt också komma ihåg att internet för inte allt för länge sedan utan omsvep kunde betecknas som ”en trend” som kommer att dö ut.

Kanske kan även guldgrävare och nybyggare i blockchainsfären till slut komma fram till att viss anpassning till rådande regelverk är nödvändigt. Dock finns inget intresse från till exempel ICANN som idag förvaltar det traditionella internet att ge sig in i det getingboet. Likaså från andra hållet finns inget som helst intresse att tillåta en sådan sak – om det mot all förmodan skulle bli aktuellt.

I vilket fall som helst så är det ovedersägligt att den hierarkiska strukturen för det traditionella internet förenklar reglering och efterlevnad. Till exempel kan ett varumärkesintrång eller cybersquatting-fall leda till inaktivering eller överföring av ett domännamn. Detta möjliggörs delvis eftersom det finns lagar och regler för tekniken, men också för att systemet är baserat på villkorlig åtkomst till centrala databaser, och att uppenbara felsteg därför kan åtgärdas.

Men även om de som säljer blockchaindomäner knappast kan säga emot sig själva genom att upprätta register över ägare eller skapa nya tvisteförfaranden, så finns det också inom blockchainklicken de som ser att något oreglerat kan leda till behov av åtminstone en överblick. Det har därför börjat dyka upp olika former av bevakningstjänster för att etablerade innehavare av immateriella rättigheter åtminstone ska kunna veta om deras varumärke registrerats på blockchain-internet. Dotkeeper är ensamma på den svenska marknaden med att erbjuda en samlad bevakningstjänst av registreringar hos de största leverantörerna.

Det är ungefär så långt man kan komma i dagsläget – det går att se om någon registrerat en domän eller ändelse som innehåller eller motsvarar varumärket. Vem personen är – är oftast helt omöjligt att avgöra. Juridiskt sett finns heller inget etablerat sätt att komma åt eller stänga ner ett domäninnehav. De enda åtgärderna som därför står till buds är att antingen, om domänen är till salu, att köpa den, eller om den finns på en marknadsplats – att be marknadsplatsen att upphöra med att saluföra domänen.

Kanske är det så att drömmen om ett ”fritt internet” där ingen kan stänga ner eller censurera någon annan till slut faller på sitt eget grepp. Kanske kan något nytt, bättre och mer hållbart utvecklas ur den nuvarande röran. Det är svårt att sia om framtiden, men oavsett är kanske det bästa rådet till de som vill försvara och skydda sin immaterialrätt att fortsätta hålla koll på läget, för att vara redo om och när det är möjligt och nödvändigt.

Vi på Dotkeeper kan nu hjälpa er att bevaka om ert varumärke eller namn registreras som Blockchain domäner genom vår nya tjänst Blockchain Domain Watch. Kontakta oss så hjälper vi dig!