Svenska English Dansk
  • Meny
  • Välj språk

Dotkeeper får den prestigefyllda utmärkelsen Gasellföretag!

Ett Gasellföretag har: *En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor. *Minst tio anställda. *Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden. *Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren. *Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren. *I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller…

Högre tillväxt kopplas till skyddade immateriella tillgångar

Enligt studien, ‘High-growth firms and intellectual property rights’, är investeringar i innovation, IP-skydd och internationell expansion viktiga nycklar i framgången för företag med hög tillväxt. Detta eftersom IP (intellectual property) möjliggör för företag att få avkastning på sina investeringar i forskning och utveckling, och på så vis kunna maximera sin potential. Bäst förutsättningar för att bli…

Chrome tar bort företagsnamnet i URL-fältet för EV-certifikat

Vikten av SSL Certifikat kvarstår och förändringen påverkar snarare hur säkerhetsinformationen visas för webbplatsbesökare. Enligt färsk statistik från W3Counters står Chrome för över hälften (55,4%) av marknaden för webbläsare, vilket innebär att ändringen får stor genomslagskraft. Anledningarna till dessa uppdateringar uppges vara flera. Bland annat har effektiviteten hos EV ifrågasatts de senaste åren, det finns…

Nytt sätt att skydda varumärken från att kapas under ”vuxen” toppdomäner

Tidigare har blockering erbjudits för toppdomänen .XXX, men denna blockering försvinner i samband med sitt 10-årsjubileum 2021 och ersätts istället av AdultBlock och AdultBlock+, som alltså är nya och mer heltäckande, skyddsmekanismer. När blockeringstjänsten först introducerades 2011, rönte den stora framgångar. Många varumärkesägare tog till vara på möjligheten att slippa oron över varumärkesassociation till vuxeninnehåll,…